چگونه دیتاهای پرسشنامه را در spss وارد کنیم؟

چگونه دیتاهای پرسشنامه را در spss وارد کنیم؟

چگونه دیتاهای پرسشنامه را در spss وارد کنیم؟ بسیاری از دانشجویان بعد از جمع‌آوری داده‌ها در قسمت نحوه ورود دیتاها به نرم افزار اس پی اس اس مشکل دارند. در این مقاله و فیلم آموزشی نحوه ورود داده‌ها به نرم افزار spss را آموزش می‌دهیم.

Continue reading “چگونه دیتاهای پرسشنامه را در spss وارد کنیم؟”

بزرگترین مرجع دانلود پرسشنامه و آموزش نرم افزار های آماری

بزرگترین مرجع دانلود پرسشنامه و آموزش نرم افزار های آماری

 

 

پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار

پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار

ویژگی‌های پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار:

پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار دارای خصوصیات زیر می‌باشد:

  • روایی و پایایی
  • تعریف مفهومی
  • تعریف عملیاتی
  • شیوه‌ی نمره‌گذاری
  • زیر مقیاس یا بعد 
  • منبع
  • اسم سازنده

Continue reading “پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار”

داده‌های بورسی تحلیل آمار

داده‌های بورسی تحلیل آمار

داده‌های بورسی تحلیل آمار فرمول و پشتیبانی بعد از خرید دارد. جمع‌آوری داده‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل‌های آماری یکی از مراحل اصلی در هر پژوهش می‌باشد.
Continue reading “داده‌های بورسی تحلیل آمار”

فیلم‌های آموزشی تحلیل آمار

فیلم‌های آموزشی تحلیل آمار

فیلم‌های آموزشی تحلیل آمار پشتیبانی بعد از فروش دارد. سایت تحلیل آمار دارایی بیش از ۳۵۰ ساعت فیلم آموزش نرم افزا‌رهای آماری می‌باشد.

Continue reading “فیلم‌های آموزشی تحلیل آمار”