پرسشنامه استاندارد سرسختی کیامرئی (1377)

پرسشنامه استاندارد سرسختی کیامرئی (۱۳۷۷)

پرسشنامه استاندارد سرسختی ، توسط کیامرئی در سال ۱۳۷۷ تنظیم شده است. این پرسشنامه مولفه ندارد و دارایی ۲۶ گویه یپنج گزینه ای می باشد.

تعریف مفهومی :سرسختی به تشابه سپری در مقابل تنیدگی در موقعیتهای گوناگون زندگی عمل می کند (کوباسا، ۱۹۷۹؛ کان و مدی”، ۱۹۹۸ تیموری و مشهدی، ۱۳۸۷)، بیانگر استقلال است. افراد سرسخت نسبت به آنچه انجام میدهند متعهدترند خود را وقف هدف می کنند، احساس می کنند بر اوضاع سلط هستند و خودشان تعیین کننده اند و تغییرات زندگی چالشها و فرصتهایی برای تحول و پیشرفت می دانند ، محدودیت و تهدید.

قیمت : فقط ۴۰۰۰ تومان

مشخصات پرسشنامه استاندارد سرسختی کیامرئی (۱۳۷۷) :

 • تعداد سوالات :۲۷گویه
 • تعداد صفحات :  ۶صفحه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: ندارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد سرسختی کیامرئی (۱۳۷۷) :

روایی پرسشنامه استاندارد سرسختی کیامرئی (۱۳۷۷)  :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه سرسختی استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه استاندارد سرسختی کیامرئی (۱۳۷۷) :

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه سرسختی محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای  این متغیر  در نرم افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ بدست آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می‌­باشد، پایای پرسشنامه تایید می‌­شود.

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.می­شود.
 • فایل به صورت zip می باشد لذا بعد از دانلود با نرم افزار winrar فایل را از حالت zip خارج