پرسشنامه استاندارد سازگاری بل ۱۹۶۱ در سال ۱۹۶۱ توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه ی سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل ویسمن (۱۹۹۹)، سازگاری اجتماعی فرد را مورد ارزیابی قرار می ­دهد. پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است.  این پرسشنامه بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۹۰) از ۱۵ سوال تشکیل شده است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس چهار گزینه‌ای لیکرت (بندرت، گاهی، اغلب، همیشه) تنظیم شده است.  شیوه نمره‌گذاری آن نیز…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (۱۹۸۶) و ترجمه مقیمی و همکاران(۱۳۸۸) از ۲۲ سوال تشکیل شده است. این ابزار ۳ بعد یا زیر مقیاس را مورد بررسی قرار می دهد.…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس لافکوایست ۳۶ سوال دارد. دیویس و لافکوایست (۱۹۹۱)ارتباطی قوی بین رضایت شغلی و سازگاری شغل. یافته اند. در واقع رضایت شغلی شاخصی مهم از سازگاری…

۴۲,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر  ۲۴ سوال دارد و شیوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت ۷ گزینه ای می باشد. گزینه های «بسیار موافقم» (۷)، «نسبتا…

۳۲,۰۰۰ ریال – خرید

پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید فایل انتخاب شده را…

۳۲,۰۰۰ ریال – خرید

پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید فایل انتخاب شده را…

۳۲,۰۰۰ ریال – خرید